Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (2024-2025)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30/06/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. (Προκήρυξη)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σαράντα (40) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng) ως ακολούθως:

  • 10 θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
  • 10 θέσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  • 10 θέσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  • 10 θέσεις στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα προσφέρεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γραμματεία Προγράμματος:
Τηλ: 22895400, Email: energytech@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: Προγράμματος: https://etsd.ucy.ac.cy/

Γραμματείες Τμημάτων: 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής: Τηλ. 22 892980, Φαξ: 22 895056, Email: architecture@ucy.ac.cy
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: Tηλ. 22 892271 & 22 892240, Φαξ: 22 895079, E-mail: ece@ucy.ac.cy
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής: Τηλ. 22 892250 & 22 892280, Φαξ: 22 895081, Email: christodoulou.loucia@ucy.ac.cy
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος: Τηλ. 22 892200, Φαξ: 22 892295, Email: cee@ucy.ac.cy

Συντονιστής Προγράμματος:
Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου, Τηλ. 22892272 Email: georghiou.george@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
  2. Αντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποδοχής της θέσης).
  3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  4. Σύντομo Σημείωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1-2 σελίδων) που να περιλαμβάνει ερευνητικούς στόχους και προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.
  5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι αιτητές/τριες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. (Λόγω του ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
  6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως: Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.

Δίδακτρα: €5.125

Υποτροφίες (βλ. εδώ, σελ. 5-6)

Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο