Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (M.Sc. in HRM) (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τριάντα έξι (36) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας οποιουδήποτε Οργανισμού. Με πίστη σε αυτήν την πραγματικότητα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει γνώσεις στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά με τη διαχείριση ατόμων και ομάδων στους Οργανισμούς. Ο κύριος σκοπός του είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες ένα εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης μέσα από το οποίο να κατανοηθεί η αξία και η συμβολή της Δ.Α.Δ στην ευημερία των Οργανισμών. Κύριο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το πρόγραμμα είναι η εστίαση τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση τα πιο πάνω, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, είτε για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα ή να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.

Το Πρόγραμμα παρέχει ευρεία και εις βάθος γνώση στον τομέα της ΔΑΔ ώστε να εφοδιάζει τους/τις απόφοιτούς του με σημαντικό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα καριέρα τους. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που υιοθετήθηκαν σε παρόμοια προγράμματα σε κορυφαία πανεπιστήμια και είναι κατάλληλο για άτομα με ή χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο στον τομέα της ΔΑΔ. Το Πρόγραμμα θα βοηθήσει επιπρόσθετα τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να ενδυναμώσουν πέραν των γνωστικών τους δεξιοτήτων και τις επικοινωνιακές, αναλυτικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

Κριτήρια και Διαδικασία Εισδοχής Φοιτητών και Φοιτητριών

Ακαδημαϊκά Κριτήρια 

 • Αναγνωρισμένο Προπτυχιακό Δίπλωμα, με ελάχιστο βαθμό 7.0 (από τα 10) ή ισοδύναμα (π.χ. 2:1, με βάση το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου).
 • Η θεματική ενότητα του πτυχίου δεν είναι καθοριστικής σημασίας. Η ειδίκευση των υποψηφίων, όσον αφορά το πτυχίο τους, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε τομέα.

Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ισοδύναμου επιπέδου τουλάχιστον C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Ξένων Γλωσσών (CEFR), ενδεικτικά, μέσω μίας από τις ακόλουθες εξετάσεις (δεν αφορά αιτητές/αιτήτριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αναγνωρισμένου αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος):

 • IELTS 7.0
 • Aptis Advanced: C1
 • IGCSE/GCE B
 • TOEFL iBT 95

Δύο (2) συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς και/ή προϊσταμένους/ες (τουλάχιστον μία απαραίτητα από ακαδημαϊκό).

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Προγράμματος ή τη Γραμματεία του Τμήματος:

Συντονιστής Προγράμματος
Κωνσταντίνος Κωστογλούδης
Τηλ.: +357-22893635
mschrm@ucy.ac.cy

Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια
Τηλ.: +35722893650
bamyria@ucy.ac.cy

Καλαποδά Δώρα
Τηλ: +35722893740
kalapoda.theodora@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα

 • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως ακολούθως:
  • 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική)
  • 3 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Αγγλική)

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα που ενδιαφέρονται ν’ ακολουθήσουν το διδακτορικό πρόγραμμα με έμφαση σ’ οποιοδήποτε από τους κύριους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Διοίκηση
 • Διοικητική Επιστήμη / Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Μάστερ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση μέχρι 1500 λέξεις που να περιγράφει συνοπτικά το προτεινόμενο θέμα έρευνας. Συγκεκριμένα, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σημασία τους
  • Την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για προσέγγιση των ερωτημάτων
  • Βασική βιβλιογραφία για το θέμα
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διδακτορικού
 2. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και πιστοποιητικά). Αυτό δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος.
 3. Τρεις (3) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σημ.: Συνιστάται στους/στις υποψηφίους/ες όπως, πριν την υποβολή της αίτησης τους μελετήσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, σε συνάρτηση με τα δικά τους και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ucy.ac.cy/bpa/

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Κούρρη-Χριστοδούλου Μύρια 
Τηλ.: 22 893650, 
Fax: 22 895030, 
Email: bamyria@ucy.ac.cy

Καλαποδά Δώρα
22893740
Email: kalapoda.theodora@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
 4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
  (Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • € 8.000 Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

 • Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000
 • Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
  • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Γενικές Πληροφορίες:
Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο