Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Τα Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα:

 • Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
 • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Για τη λήψη Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Στα πλαίσια των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα εκπονήσεως Διδακτορικής Διατριβής με βάση τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και διαδικασίες από τον αντίστοιχο Κανονισμό Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο του 2018 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Για τα διετή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2018, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.800€, εκ των οποίων τα πρώτα 700€ θα καταβληθούν κατά την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου. Αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του κάθε προγράμματος, θα εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των διδάκτρων μέσω της χορήγησης υποτροφιών σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζει η οικεία Ειδική Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ..

Σε κάθε Δ.Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξη (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) έτη.

Η επιτυχής φοίτηση στα ΜΔΕ «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» ή «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση», αντιστοιχεί σε εκατόν είκοσι πιστωτικές μονάδες (120ECTS).

Δικαίωμα αίτησης έχουν απόφοιτοι όλων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απόφοιτοι των αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114Α'). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία,η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Γραμματεία Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

166 73 Βάρη Αττικής

είτε ηλεκτρονικώς στo e-mail: info@sse-tuc.edu.gr

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr). Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και αν έχει λάβει υποτροφία για τις σπουδές του όπως και τον φορέα της.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
 5. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr).
 8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής και άλλων γλωσσών.
 9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 10. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 11. Μια φωτογραφία

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 26η Ιουνίου 2018 Κυριακή 16η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ενήμεροι για τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από τους αντίστοιχους Κανονισμούς Σπουδών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904256.

 

Οι Διευθυντές των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Νικόλαος Ιω. Δάρας

Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

 

Νικόλαος Φρ. Ματσατσίνης

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα