Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία (2018-2019)

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο ∆ιιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr με τίτλο ηλεκτρονικού μηνύματος «Αίτηση για το Π.Μ.Σ. Οθωμανική Ιστορία».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση εισαγωγής, 2) πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, 3) πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (ελάχιστη απαίτηση: επίπεδο Β2 στην αγγλική), 6) γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα οθωμανικής ιστορίας, 7) πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) σεμιναριακή εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών, 8), δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, 9) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ο υποψήφιος κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του.

Επιπλέον οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε τουλάχιστον δύο (2) καθηγητές με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας και της προσωπικότητάς τους να αποστείλουν συστατικές επιστολές για εκείνους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία στο Ρέθυμνο είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα κληθούν να προσκομίσουν έντυπα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.

Αίτηση για εισαγωγή στο Πρόγραμμα επιτρέπεται να καταθέσουν πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων και αναγνωρισμένων ομοταγών πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα ορίζεται σε δέκα (10).

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εισαγωγής θα ανακοινωθεί τη ∆ευτέρα 23 Ιουλίου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 και θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 2831077379, και στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr

 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΦΗ ΑΒ∆ΕΛΑ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα