Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων (2023-2024)

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergency and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε όλα τα σύγχρονα θέματα της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές έρευνας, βιοηθικές και νομικές πτυχές, η δομημένη προσέγγιση και αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, οι αρχές και σχεδιασμός Επείγουσας Ιατρικής όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα και πρακτική εφαρμογή αυτών, οι εξελίξεις και τρέχουσες κάτευθυντήριες οδηγίες στον χώρο της Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων ενηλίκων, καθώς και συναφή σύγχρονα θέματα παθοφυσιολογίας, γενετικής, επιδημιολογίας, φαρμακολογίας, νέων τεχνολογιών απεικόνισης, εξελίξεων στο χώρο της ανοσολογίας, επιτήρησης πολυανθεκτικών παθογόνων και αναδυόμενων νέων λοιμώξεων.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, να εφοδιάσει ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών Υγείας με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτικές και διοικητικές δεξιότητες που αφορούν στη συνδυασμένη γνώση Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής στην Παιδική, Εφηβική και Νεανική ηλικία.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: δύο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. H διάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος διεξάγεται με φυσική παρουσία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ).

Η Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής, β) Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Φαρμακολογίας, καθώς και γ) συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας και Μαιευτικής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 9 Ιουνίου 2023.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία τηλ. 2810-394868, 2810 392119 και στο email postgradsecr@med.uoc.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο