Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πληροφορική και Εφαρμογές (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Εφαρμογές» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2018-2019.

Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Διοικητικής Αττικής (Αρ. Έγκρισης: 9/17-5-2018 ΑΔΑ: Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53) καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ. έγκρισης: 105323/Ζ1/26-6-2018). Η απόφαση ίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, Τμημάτων και Σχολών διαφορετικών από αυτών που σχετίζονται με την Πληροφορική, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.900€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: 700€ για το πρώτο εξάμηνο και 600€ για καθένα από τα επόμενα εξάμηνα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθόλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

Υποψήφιοι. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων διαφορετικών από την Πληροφορική και όχι απαραίτητα συναφών με αυτή, Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (60) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της».

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών από 17 έως και 25 Ιουλίου 2018 και από 3 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018:

  • Συμπληρωμένο έντυπο Αίτησης (παρέχεται στο δικτυακό τόπο http://msc-ict.uniwa.gr/).
  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Πρόσφατη φωτογραφία (επισυνάπτεται στην αίτηση).
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών  (τουλάχιστον Αγγλικών).

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπουλη 1,

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12210

Κτίριο Κ.16, 1ος Όροφος, Γραφείο 119

Τηλ. 210-5385312

Παράλληλα, μπορεί να αποστέλλεται με email στη διεύθυνση msc-ict@teiath.gr.

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, καθώς και με το msc-ict@teiath.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

 

 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

 

Ιωάννης Βογιατζής

Αν. Καθηγητής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα