Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-MSc) στην “Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο” (MSc in Psychodynamic Psychotherapy in Medical Settings) (ΦΕΚ υπό δημοσίευση).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018 και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ)

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι  αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 25 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς, δικαιούνται φοιτητές, έως και το 30% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που θα ανακοινωθούν.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» έχει ως αντικείμενο τη θεωρία και την εφαρμογή ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, που στηρίζονται στην ψυχαναλυτική θεωρία. Η παρεχόμενη εκπαίδευση του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας να χρησιμοποιεί τις σχετικές τεχνικές σε προγραμματισμένες ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες, βραχείας χρονικής διάρκειας, σε ασθενείς που απευθύνονται σε ιατρικό πλαίσιο (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λ.π.), αλλά και πέρα αυτών, στην καθημερινή κλινική  πράξη του επαγγελματία υγείας εντός του κλινικού πλαισίου στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θεωρητικές εισηγήσεις αναφορικά με την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. Επίσης, στα πλαίσια του ΠΜΣ λαμβάνουν χώρα κλινικά εργαστήρια, κατά τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναλαμβάνουν κλινικό περιστατικό ατομικής ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι συναφείς με την ψυχοδυναμική ανίχνευση ψυχοπαθολογίας και την ψυχοδυναμική, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Απαιτούμενη είναι, τέλος, η προσωπική ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1/8/2018 έως και 7/9/2018

 1. Αίτηση
 2. Επιστολή έκφρασης των λόγων που  ωθούν τον υποψήφιο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος
 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους

σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

 1. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα, με λεπτομερή αναφορά σε εκπαίδευση σε ψυχοδυναμική ή συναφή ψυχοθεραπεία σε πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης (εάν υπάρχει).
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (στο χώρο της ψυχικης υγείας) και κλινικής εξειδικευσης (εαν υπάρχουν)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτείται η προσωπική ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία με ψυχαναλυτικό ψυχοθεραπευτή- μέλος εταιρείας ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης, πιστοποιημένης από διεθνείς ψυχαναλυτικούς οργανισμούς. Το κόστος αναλαμβάνει ο εκπαιδευόμενος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2018 μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Βασ. Σοφίας 72, Αθήνα 11528

Γραμματεία: 2107289410

Ηλεκτρονική Υποβολή δικαιολογητικών (οι επιτυχόντες υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα κατά την εγγραφή τους)

Email:

 • Διευθυντής ΠΜΣ: danagnost@med.uoa.gr
 • Γραμματεία  Mεταπτυχιακού: iralli@med.uoa.gr

 

 

Πληροφορίες:

 • Στη γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, στη σελίδα του προγράμματος:

http://school.med.uoa.gr/

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα