Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία (2024-2025)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 19/07 (Ανακοίνωση)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία».

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο 2024 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Βιολογικού, Χημικού, Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας), εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1,000 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην προκήρυξη) με τα απαιτούμενα κάτωθι δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση της γραμματείας, mbaxla@med.uoa.gr από 13/05/2024 έως και 19/07/2024.

Προαπαιτούμενα :

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  3. Συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (εφόσον δεν ανήκουν στη λίστα αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του ΔΟΑΤΑΠ),
  5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
  6. Βιογραφικό Σημείωμα

Θα συνεκτιμηθούν :

  1. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  2. Δύο συστατικές επιστολές
  3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Πληροφορίες στη γραμματεία του Π.Μ.Σ, κα Μ. Βάχλα στα τηλέφωνα : 210-7462220 ή στο email : mbaxla@med.uoa.gr.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο