Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Κλινική Νευροφυσιολογία (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Κλινική Νευροφυσιολογία”  διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Κλινική Νευροφυσιολογία» (επανίδρυση, ΦΕΚ 3285/08-08-2018). Το πρόγραμμα αρχίζει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Φεβρουάριος 2023) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.

Στο ΠΜΣ «Κλινική Νευροφυσιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, εφ’ όσον έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον χώρο των Νευροεπιστημών. Θα δοθεί προτίμηση σε Ιατρούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Νευρολογία ή την Φυσιατρική. 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι εικοσιπέντε (25) κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1000) Ευρώ ανά εξάμηνο(4000 Ευρώ συνολικά).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά από 01/08/2022 έως 30/11/2022 ηλεκτρονικά στο klourentzos@gmail.com.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
1.    Αίτηση Συμμετοχής
2.    Βιογραφικό σημείωμα 
3.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4.    Αναλυτική Βαθμολογία Α΄ Κύκλου σπουδών 
5.    Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 
7.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  
8.    Δύο συστατικές επιστολές 
9.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επιπέδου
10.  Σύντομη έκθεση στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 ή αποδεικτικό αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
-    Βαθμός πτυχίου, με έμφαση στην βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 20%
-    Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%
-    Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα 15%
-    Ερευνητική δραστηριότητα-δημοσιεύσεις σε ποσοστό 15%
-    Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
-    Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%. Σε αυτήν θα εκτιμάται ιδιαίτερα η δυνατότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 15 ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ξεπερνάει τους 25, επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων από επιτροπή. Η συνέντευξη ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε υποψηφίους που θα επιλεγούν με βάση τα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από την γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.grammateia.med.uoa.gr

Πληροφορίες:
Τηλ. 2105832464
Email: klourentzos@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο