Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Άθληση & Υγεία (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση & Υγεία».

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ειδικοτήτων (Ιατρική, Φυσικοθεραπεία, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού).

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια του Κανονισμού του ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν

  • ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση,
  • ο βαθμός του πτυχίου,
  • επιπρόσθετο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφούς αντικειμένου,
  • η εργασιακή εμπειρία στους κλάδους της Άθλησης και της Υγείας,
  • η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
  • το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
  • πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  • οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις και οι συστατικές επιστολές.

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr).

2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου η πιστοποιητικό περάτωσης φοίτησης.

3) Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

5) Δύο Συστατικές επιστολές.

6) Απαραίτητη τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (C1 Advanced – IELTS), Οι περισσότερες ξένες γλώσσες αποτελεί επιπλέον προσόν.

7) Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτήριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, (υπόψιν κας Γκόβαρη Ανέζας – Αλεξάνδρας email επικοινωνίας: exhe@randp.gr ), από τις 24/05/2019 έως 20/06/2019.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Παναγιώτης I. Παπαγγελόπουλος MD, PhD

Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Π.Γ.Νοσοκομείο «Αττικόν»


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα