Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών (2019-2020)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το  Π.Μ.Σ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 νέος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια τριών εξαμήνων και καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο), αλλά και με δυνατότητα δωρεάν φοίτησης βάσει κοινωνικών-οικονομικών κριτηρίων.

Για τους  διαμένοντες εκτός Κερκύρας παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος με σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (μέσω διαδικτυακής σύνδεσης). 

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:

  • Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  • Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και συναφή ιδρύματα
  • Ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Πολιτιστικούς φορείς 
  • Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Επιπλέον παρέχεται μοριοδότηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) της Ελλάδας και (με ΔΟΑΤΑΠ) του εξωτερικού.

Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν στις 12 Οκτωβρίου οι 25 πρώτοι με

(α) προσωπική συνέντευξη (40%  της γενικής αξιολόγησης)

(β) γραπτές εξετάσεις(40% ) καθώς και βάσει

(γ) γενικώς των προπτυχιακών επιδόσεων και της γλωσσομάθειάς τους (20% ). 

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν με γενικές ερωτήσεις κρίσεως από βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σε αρχείο pdf που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε μία από τις ακόλουθες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά (κατ’επιλογήν του υποψηφίου).

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης και πλήρους φακέλου:  Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 13 Οκτωβρίου 2019 (κατόπιν παράτασης), στο e-mail: mariakon@ionio.gr ,

ή στο Πρωτόκολλο Γραμματείας Τμήματος Ιστορίας, Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

Περισσότερες πληροφορίες: στα τηλ. 6977 177 940 και 2661087350 ή /-343 ή /-331,                       

καθώς και  στη δ/νση http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/ ,όπου βρίσκεται και το έντυπο αίτησης με τον κατάλογο των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

 

20.6.2019

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας

Καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα