Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βιομηχανική Φαρμακευτική (2022-2023)

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το ΠΜΣ με τίτλο "Βιομηχανική Φαρμακευτική", το οποίο οδηγεί στην απονομή Δ.Μ.Σ. στη Βιομηχανική Φαρμακευτική.

Δικαιολογητικά:

Καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν, από τη δημοσίευση της παρούσς προκήρυξης κι μέχρι τις κάτωθι ημερομηνίες στη Γραμματεί του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιόπολη-Ζωγράφου 15784, τηλ: 2107274666, τις ημέρες υποδοχής κοινού Δευτέρα-Τρτίτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής. Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, ή λαμβάνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. εδώ)
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επίσης απαιτείται η αναγραφή του βαθμού πτυχίου. Τέλος, απαραίτητος είναι ο ΜΟ των βαθμών των πτυχίων του Τμήματος με βάση τα δύο τελευταία χρόνια.
3. Πιστοποιητικό αναλυτική βαθμολογία
4. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμνάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδρικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 
7. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
8. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός απαιτείται επάρκεια ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός αν είναι απόφοιτος ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
9. Δύο συστατικές επιστολές, που θα περιέχουν οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

H υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο ΠΜΣ γίνεται από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022Η οριστικοποίση των επιλεγέντων μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2022. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 10 Οκτωβρίου 2022. 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής:

κα Αικ. Νικολαϊδου, τηλ. 210 727 4666

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο