ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Msc in Data Science

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (2019-2020)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του προγράμματος από 9 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2019.

Επιλογή βάσει φακέλου υποψηφιότητας και προφορικής συνέντευξης.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα