Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων (2018-2020)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει  την έναρξη  του Διατμηματικού   Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών  διάρκειας δύο ετών (Ακαδημαϊκά έτη  2018-2020) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ..-Master) στην «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ».

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει στο χειμερινό εξάμηνο.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας, (Ιατρικής και Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών)της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι  25.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.100 Ευρώ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις από 20/8/2018 έως 28/09/2018  στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής , Κορινθίας 27 Αμπελόκηποι (1ος όροφος) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου (βρίσκεται στις ιστοσελίδες  www.grammateia.med.uoa.gr & www.nurs.uoa.gr.  στο link του μεταπτυχιακού,)
 2.  Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 3.  Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 4.  Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο)

 Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (ισχύει για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών)

 1. Βεβαίωση ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από βεβαιώσεις και αντίγραφα, τα οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)
 3. Επιστολή υποψηφίου με τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 4. Βεβαιώσεις κλινικής προϋπηρεσίας και ειδικής εκπαίδευσης στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο.
 5. Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότητας
 6. Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).
 7. Υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Γίνονται δεκτοί καθ´υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως

Πληροφορίες στο  τηλ.  210-7707669  κ. Μάγδα Κουτσούκου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας .Θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους στην Αγγλική γλώσσα και μόνο για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι στο μάθημα «Ογκολογική Νοσηλευτική».

Οι επιτυχόντες στις προαπαιτούμενες γραπτές εξετάσεις θα κληθούν για συνέντευξη. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα κριτήρια επιλογής του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος.

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο