Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - McGill University: Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες», διάρκειας δύο ετών (2), (ΦΕΚ υπό δημοσίευση) που οργανώνεται και λειτουργεί σε συνεργασία  με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Montreal Neurological Institute (MNI), Royal Institution for Advancement of Learning / McGill University .

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες  - Master of Sciences (MSc in Clinical NeuropsychologyCognitive Neuroscience.

Το  Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροψυχολογία και τις Νοητικές Νευροεπιστήμες

Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινικής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.

Το παρόν ΠΜΣ καλύπτει την ανάγκη εντόπιας εκπαίδευσης στις δύο αυτές κατευθύνσεις της επιστήμης του νου, κλινικής και ερευνητικής, αφού στη χώρα μας, παρά την αδιαμφισβήτητα αυξανόμενη ανάγκη διαγνωστικής προσέγγισης και κλινικής αντιμετώπισης των νοητικών διαταραχών (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, άνοιες…) και παρά την εισαγωγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η σχετική εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ. Θεωρούμε ότι το παρόν ΠΜΣ συνεισφέρει στην αποφυγή της αιμορραγίας ικανών νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό (brain-draining) ενώ είναι το μόνο στην Ελλάδα που καλύπτει τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, με διεθνή αναγνώριση.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες» (MSc in Clinical Neuropsychology – Cognitive Neuroscience ) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Νευροψυχολογία – Clinical Neuropsychology

2. Νοητικές Νευροεπιστήμες – Cognitive Neuroscience

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και όλων των  Τμημάτων ΤΕΙ της χώρας καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, δύο εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και σε κλινική/ερευνητική άσκηση και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρόγραμμα έχει δύο ειδικεύσεις, την Κλινική Νευροψυχολογία και τις Νοητικές Νευροεπιστήμες. Την κλινική κατεύθυνση μπορούν να επιλέξουν μόνο πτυχιούχοι σχολών που χορηγούν άδεια κλινικής άσκησης.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 22 κατ’ ανώτατο όριο.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, από 03/09/18 έως 21/09/18 και από 09:00 έως 13:30,  στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Νευρολογικής Κλινικής), Βας. Σοφίας 74, 115 28 Αθήνα, φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Αίτηση (ακολουθεί στο τέλος της παρούσας προκήρυξης)
  • Αντίγραφο πτυχίου (Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που δίνει τη συστατική επιστολή.
  • Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μέρος σε γραπτή εξέταση την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στο http://school.med.uoa.gr). Τα θέματα επάνω στα οποία θα γίνει η εξέταση βρίσκονται στο τέλος της παρούσας προκήρυξης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία και οι υποψήφιοι θα διαβάσουν από υλικό της επιλογής τους. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συνέντευξη και δεκάλεπτη παρουσίαση (σε θέμα της επιλογής του υποψηφίου), στα αγγλικά.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΔΕ του κοινού ΠΜΣ βάσει των παραπάνω.

Σχετικές πληροφορίες: κ. Ελένη Βασιλοπούλου, Γραμματεία  ΠΜΣ, helvass02@yahoo.co.uk και 6936726133.

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Πέτρος Π. Σφηκάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα