Law and Economics in Energy Markets
Eφαρμοσμένη Στατιστική
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (2020-2021)

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία», με ειδίκευση: «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» 2020-2021

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ

Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (Συνέλευση αριθμ. 486/20-2-2020), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά ως δεκαπέντε (15) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στην ειδίκευση «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων: 15 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2020

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr.

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν είναι τα εξής.

Α’ εξάμηνο

 • ΕΚΠ 570Υ Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 • ΕΚΠ 593Υ Μέθοδοι Έρευνας
 • ΕΚΠ 511Υ Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας

Β’ εξάμηνο

 • ΕΚΠ 501Υ Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση
 • ΕΚΠ 512Ε Εκμάθηση / Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας
 • ΕΚΠ 516Ε Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση

Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική και όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 τα μαθήματα θα διεξάγονται απόΔευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 14.00-17.00. Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του το ΠΜΣ του Τμήματος έχει δίδακτρα. Τα τέλη φοίτησης για την ειδίκευση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» ανέρχονται στα 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στον Εσωτερικό Κανονισμό οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αναλυτικά πότε πρέπει να καταβάλλονται τα δίδακτρα.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, στον 3ο όροφο, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή- Διοίκησης, καθημερινά 10:00-12:00, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή word ή pdf.

Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο εδώ

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
 7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Ερευνητικές ή/και διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει)
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)


Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 991354 & 2310 995183).

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες θα γίνει ακολούθως έλεγχος γνησιότητας τίτλων.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα