Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2023 (Ανακοίνωση)

Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (αρ. 557/16-3-2023), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής έως δεκαπέντε (15) υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στην ειδίκευση «Γλωσσολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου –  30 Ιουνίου 2023

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος https://gp.enl.auth.gr/.

Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική με φυσική παρουσία και όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το ΠΜΣ έχει δίδακτρα. Ειδικότερα για το ΔΜΣ με ειδίκευση στη «Γλωσσολογία», το συνολικό κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2.500,00 ευρώ (άρθρο 17 στον Εσωτερικό Κανονισμό). Στο ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας info@enl.auth.gr.

Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο εδώ.

Δικαιολογητικά:
1. Έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, με μια φωτογραφία)
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών
9. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
10. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη του διδακτικού προσωπικού και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει)
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
12. Υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας των δικαιολογητικών που κατατίθενται 

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους/ες από τους υποψήφιους/ες επιτύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων.

Όσοι/ες εκ των υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για προφορική συνέντευξη. Η ημερομηνία, η ώρα και η αίθουσα διεξαγωγής της συνέντευξης θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 995183 & 2310 991354).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο