Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) (2019-2020)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)», πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και θα δεχθεί υποψηφίους για εγγραφή το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 40. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του Π.M.Σ. (Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας , Κτίριο A’ είσοδος 2 Ιατρικής  Α.Π.Θ. 2ος όροφος , τηλ. 2310 999305, www.surgicalanatomy.gr ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική θυρίδα  300 ΤΚ 54124) από 10/06/2019 έως 26/07/2019 και από 02/09/2019 έως 20/09/2019.

Επισημαίνεται ότι δε γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη συμπληρωματική κατάθεση δικαιολογητικών από τις  21/09/2019 και μετά.

 

Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ.

στο e–mail: romaleap@auth.gr ή στο τηλέφωνο 2310 999305 κα Ρωμαλέα Παππά.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Επισυναπτόμενα αρχεία:


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα