Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων (2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» ακαδ. Έτους 2021-22.
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ  «ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» ακαδ. έτους 2021-22, παρατείνεται έως την 20η Ιανουαρίου 2022.

Η ΓΣ του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, του Φαρμακευτικού Τμήματος στη συνέλευση της στις 22-09-2021, συζήτησε τον αριθμό των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που θα προκηρυχθούν για το ΠΜΣ «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και εκανε δεκτή την εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ, « Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ενώσεων», αποφάσισε ανάλογα με την διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τομέα, την προκήρυξη μέχρι 4 θέσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το εν λόγω πρόγραμμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

α) Πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών,
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ),
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠMΣ,
δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
ε) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής με επίπεδο γλωσσομάθειας B2). Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια πιστοποιητικά, τυχόν επιστημονικές ανακοινώσεις, αποδεικτικά στοιχεία και συστατικές επιστολές θεωρούν ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  • στη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής από 1-11-21 έως 20-01-22 και ώρες 12.00′ 13.00′
  • ταχυδρομικά στη δ/νση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας
Γραφείο 406
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη.

ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας: info@pharm.auth.gr

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • έως 15 Ιανουαρίου επιλογή υποψηφίων για ΠΜΣ. από την τριμελή επιτροπή επιλογής
  • έως 20 Ιανουαρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Σ.Τ.
  • έως 31 Ιανουαρίου συνέρχεται η Σ.Τ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη σε μορφή pdf

Αίτηση 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο