Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: English and American Studies (2019-2020)

Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (αρ. 468/09-05-2019), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής έως δεκαπέντε (15) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών.

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr

Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το ΠΜΣ έχει δίδακτρα το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται στα 2.500,00 ευρώ (άρθρο 18 στον Εσωτερικό Κανονισμό).

Στο ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των διδάκτρων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

(α) την υποβολή της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης εντός της προθεσμίας υποβολής (διαθέσιμη εδώ) και

(β) την κατάθεση έντυπης αίτησης (διαθέσιμης για μεταφόρτωση σε μορφή word ή pdf) συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

Η κατάθεση πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης, 3ο όροφος, καθημερινά 10:00-12:00 ή ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως και τις 13/6/2019.

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα