Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διερμηνεία και Μετάφραση, κατεύθυνση Διερμηνείας (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15/6/2023.

Η Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης στην υπ’ αριθμ. 107/7-4- 2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, να προκηρύξει τη διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών/φοιτητριών στην ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για φοίτηση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΠΜΣ, οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω: - πτυχίο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας - άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες) - άριστη γνώση (τεκμηριωμένη σε επίπεδο Γ2) δυο ξένων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

Το ΔΠΜΣ είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα των φοιτητών είναι η ελληνική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η υποψηφιότητα εξετάζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Προγράμματος σε διδακτικό προσωπικό. Διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί σε οποιαδήποτε ειδίκευση του ΔΠΜΣ ΜΟΝΟΝ εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους (και η μητρική τους γλώσσα) υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ.

Επισημαίνεται ότι η γλωσσομάθεια μπορεί να τεκμηριωθεί και με πτυχίο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής που έχει ως γλώσσα την αντίστοιχη γλώσσα εργασίας του ΔΠΜΣ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 13 Απριλίου έως 15/6/2023

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enl.auth.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier (ημερομηνία αποστολής έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων: 15/6/2023), στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κτίριο Διοίκησης (Κ. Καραθεοδωρή), 3ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις έντυπη και ηλεκτρονική
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) για κάθε γλώσσα εργασίας που δηλώνεται
 • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία που θα αναφέρει μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη διαμονή στο εξωτερικό και την επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του υποψήφιου / της υποψήφιας

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Διερμηνείας, θα διεξαχθούν στο διάστημα 4-7 Ιουλίου 2023. Νεότερη ανακοίνωση θα περιέχει πληροφορίες για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων θα ειδοποιηθούν εγκαίρως με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Ο βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις αποτελεί το μοναδικό κριτήριο εισαγωγής στο ΔΠΜΣ (100% του τελικού βαθμού). Επειδή το ΔΠΜΣ δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ, ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται υποχρεωτικά στις (τουλάχιστον) δύο γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών/τριών για την ειδίκευση Διερμηνείας έχουν τρία σκέλη. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες καλούνται:

 1. να παρουσιάσουν συνοπτικά και προφορικά στην ελληνική γλώσσα ένα γραπτό κείμενο (περίπου 300 λέξεων) σχετικό με την τρέχουσα επικαιρότητα για κάθε μία γλώσσα εργασίας που έχουν δηλώσει. Τα κείμενα θα τους δοθούν πριν τις εξετάσεις και θα έχουν περίπου 10 λεπτά χρόνο προετοιμασίας για κάθε κείμενο.
 2. να ακούσουν μία σύντομη ομιλία γενικού περιεχομένου (διάρκειας 2-3 λεπτών) σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει χωρίς να πάρουν σημειώσεις και στη συνέχεια να την αποδώσουν στα ελληνικά όσο πληρέστερα μπορούν,
 3. να περάσουν από συνέντευξη που περιλαμβάνει ερωτήσεις γενικών γνώσεων σχετικά με την ελληνική και διεθνή ιστορία, γεωγραφία, πολιτική και επικαιρότητα, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετικές με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι/ες.

Οι εξεταστές/ εξετάστριες είναι επαγγελματίες διερμηνείς και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες διερμηνέων που εκπροσωπούν όλες τις γλώσσες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες, ενώ τουλάχιστον ένας/μία έχει την ίδια μητρική γλώσσα με τον/την υποψήφιο/α και αποφασίζουν από κοινού την τελική βαθμολογία.

Για την τελική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 • Ο άψογος χειρισμός της μητρικής γλώσσας
 • Η γλωσσική και πολιτισμική ικανότητα στις γλώσσες εργασίας
 • Η ικανότητα συγκέντρωσης, μνήμης, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Η ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης με ακρίβεια και άνεση μπροστά σε κοινό
 • Η καλή γενική παιδεία και ενημέρωση σε θέματα της επικαιρότητας
 • Η παραμονή σε χώρα του εξωτερικού όπου ομιλείται μια γλώσσα εργασίας
 • Τα κίνητρα για την παρακολούθηση του προγράμματος, η ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και η διάθεση των υποψηφίων να δεχτούν ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευσή τους.

Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι 6/10 και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πετύχουν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες.

Με βάση την τελική αξιολογική κατάταξη εισάγονται στο Πρόγραμμα έως και 20 υποψήφιοι/ες με την υψηλότερη βαθμολογία, συν τυχόν ισοβαθμούντες/ούσες.

Η φοίτηση αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και διαρκεί 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας το ΔΠΜΣ έχει δίδακτρα, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Στην ειδίκευση της Διερμηνείας τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά εξάμηνο ως εξής:

 • 1ο εξάμηνο σπουδών € 1.000,00
 • 2ο εξάμηνο σπουδών € 1.000,00
 •  3ο εξάμηνο σπουδών € 500,00
 • 4ο εξάμηνο σπουδών € 500,00

 Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες οι οποίοι πληρούν το κριτήριο της αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), και των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/ητριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην κ. Δάφνη Μουστακλίδου, στο τηλέφωνο 2310 997402 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtmousta@enl.auth.gr

Προκήρυξη

Ανακοίνωση παράτασης


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο