Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πλήρης Φοίτηση

Η διάρκεια της φοίτησης σε πλήρη βάση είναι 3 εξάμηνα. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν 3 μαθήματα (30 ΕΠΜ) ανά εξάμηνο για τα πρώτα δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο, φοιτούν σε ακόμα ένα μάθημα (10 ΕΜΠ), παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής (20 ΕΜΠ).

Ταυτόχρονα, και παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής του, ο υποψήφιος διπλωματούχος παρακολουθεί συμπληρωματικές διαλέξεις και σεμινάρια σύντομης διάρκειας, σε διάφορα θέματα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης από μέλη ΔΕΠ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αλλά και από προσκεκλημένους καθηγητές συναφών αντικειμένων από πανεπιστήμια, μουσεία ή άλλα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Μερική Φοίτηση

Η διάρκεια της φοίτησης σε μερική βάση είναι 5 εξάμηνα. Στα πλαίσια της μερικής φοίτησης, οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν 1-2 μαθήματα ανά εξάμηνο, για τέσσερα εξάμηνα, για τη συμπλήρωση των πρώτων έξι μαθημάτων. Το μάθημα της Μεθοδολογίας-Ιστοριογραφίας πρέπει, απαραίτητα, να συμπληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης. Στο πέμπτο εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται βάσει τριών πυλώνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα, των τριών πυλώνων σπουδών: δύο [2] μαθήματα του Πρώτου Πυλώνα (Τεχνοϊστορική Ανάλυση), δύο [2] μαθήματα του Δεύτερου Πυλώνα (Θεωρία και Κριτική Ανάλυση), και τρία [3] μαθήματα του Τρίτου Πυλώνα (Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης / Ιστορία των Αισθητικών Ιδεών / Ειδικά Θέματα

Όλα τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος φέρουν διδακτικό φορτίο 10 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), ενώ η Μεταπτυχιακή Διατριβή πιστώνεται με 20 ΕΠΜ.

A' Εξάμηνο 

  • Τεχνοϊστορική Ανάλυση I (10 ECTS)
  • Θεωρία και Κριτική Ανάλυση I (10 ECTS)
  • Ιστορία των Αισθητικών Ιδεών (18ος-20ός αι.) (10 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

  • Τεχνοϊστορική Ανάλυση II (10 ECTS)
  • Θεωρία και Κριτική Ανάλυση II (10 ECTS)
  • Ειδικά Θέματα (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

  • Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης (5 ECTS)
  • Διατριβή (25 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο