Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μαθήματα ανα εξάμηνο ανα ειδίκευση είναι (Το Τμήμα στην παρένθεση αναφέρεται στην προέλευση των διδασκόντων στο εκάστοτε μάθημα):

Ειδίκευση: Ποιότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Α’ εξάμηνο

 • Μάρκετινγκ Μονάδων Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Κοινωνική Πολιτική (Τμήμα Νοσηλευτικής)

Β’ εξάμηνο

 • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Ψυχολογία της Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προσωπικού (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Συστήματα Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)

Ειδίκευση: Διοίκηση Δημόσιας Υγείας

Α’ εξάμηνο

 • Μάρκετινγκ Μονάδων Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Δίκαιο της Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προσωπικού (Τμήμα Νοσηλευτικής)

Β’ εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Υγιεινή και Ασφάλεια (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Οικονομικά της Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Κοινωνιολογία της Υγείας (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)

Ειδίκευση: Διοίκηση eΥγείας – eHealth Management

Α’ εξάμηνο

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ μονάδων υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Μάνατζμεντ Μονάδων Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Εισαγωγή σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης σε Μονάδες Υγείας & Πρόνοιας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Βιοηθική (Τμήμα Νοσηλευτικής)

Β’ εξάμηνο

 • Καινοτομία στην Υγεία (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Τηλειατρική (Τμήμα Νοσηλευτικής)
 • Project Management σε Μονάδες Υγείας (Τμήμα ΔΟΜΤ)
 • Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων στην Υγεία (Τμήμα ΔΟΜΤ)

Γ’ εξάμηνο

Εναλλακτικά της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Γ’ εξαμήνου (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις):

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων έρευνας (15 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) (Τμήμα ΔΟΜΤ)

Καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση (15 πιστωτικές μονάδες (Τμήμα ΔΟΜΤ)

Ποιότητα και Τεκμηρίωση του Προγράμματος Σπουδών:

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ως σκοπό να παράσχουν τη μέγιστη δυνατή πληρότητα γνώσεων στους αποφοίτους του προκειμένου αυτοί να καταλάβουν θέσεις ευθύνης, και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά τους αποτελέσματα στοχεύουν να παράσχουν στις επιχειρήσεις και στους φορείς μονάδων υγείας και πρόνοιας (των οποίων φάσμα καλύπτει μεγάλο ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας) τη δυνατότητα να γίνουν πρωτοπόροι στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του παγκόσμιου και εθνικού κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια του εύρους και της εμβάθυνσης του Δ.Π.Μ.Σ. για την εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τις σπουδές στο Μεταπτυχιακό και για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του Δ.Π.Μ.Σ. και του περιεχομένου του στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της πρακτικής του κλάδου διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας, και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία από ομοταγή ΑΕΙ του εξωτερικού, αναπτύσσονται στη δομή του προγράμματος σπουδών τα μαθήματα επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ. που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκειμένου να προβλεφθούν εγκαίρως οι νέες τάσεις και να αξιοποιηθούν προς όφελος της προσδοκώμενης ανάπτυξης.

Τα μαθήματα των κατευθύνσεων αναπτύχθηκαν με κύριους άξονες: α) τη σφαιρικότητα των γνώσεων, και β) τη συνεχή αλληλεπίδραση των παραγόντων που συνθέτουν τη σύγχρονη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Ο απόφοιτος οφείλει να γνωρίζει αφενός το πώς θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα ευθύνης του, οφείλει όμως επίσης να γνωρίζει τις τυχόν αλληλεπιδράσεις που θα έχουν οι αποφάσεις του σε άλλους τομείς δραστηριότητας (πχ. φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτιστικό περιβάλλον). Ως εκ τούτου, απαιτείται η ανάπτυξη ενός διευρυμένου πλέγματος γνώσεων, στο τομέα της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των οικονομικών της υγείας, της διοίκησης, και των νέων τεχνολογιών. Ακόμα, οι παρεχόμενες κατευθύνσεις προσφέρουν στον φοιτητή πολύ υψηλή ευελιξία επιλογών καθώς και δυνατότητα προσαρμογής του Δ.Π.Μ.Σ. στις προσωπικές του ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, η ευελιξία του παρόντος προγράμματος σπουδών είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του, προσφέροντας τη δυνατότητα να υπάρχει αφενός διαρκής προσαρμογή στις παγκόσμια μεταβαλλόμενες συνθήκες του κλάδου της διοίκησης μονάδων υγείας, και αφετέρου προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των φοιτητών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο