Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία.

Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την επιλογή μιας από τις τρεις εξειδικεύσεις που προσφέρονται και να επιλέξουν επιπλέον ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα ανά εξειδίκευση, πέραν των υπολοίπων τεσσάρων μαθημάτων της εξειδίκευσης αυτής, για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο τα μαθήματα του 2oυ εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:


Α΄ ΕΞΑΜΗNO 

 • Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου (6 ECTS)
 • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων (6 ECTS)
 • Εφαρμογές 4ns Βιομηχανικής Επανάστασης (6 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (6 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS


Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων

 • Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM (6 ECTS)
 • Σύγχρονες μέθοδοι του design (6 ECTS)
 • Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση - 3D Printing (6 ECTS) 
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)
  • Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας - Πιστοποίηση  
  • Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών
  • Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους 
  • Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου 
  • Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής 
  • Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  
  • Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν

Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές

 • Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας - Πιστοποίηση (6 ECTS)
 • Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών (6 ECTS)
 • Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)
  • Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου
  • Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM
  • Ψηφιακός σχεδιασμός
  • Ψηφιοποίηση και Διαδραστική Σχεδίαση - 3D Printing
  • Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν
  • Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Ειδίκευση: Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

 • Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
 • Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής (6 ECTS)
 • Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν (6 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)
  • Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM
  • Ψηφιακός σχεδιασμός
  • Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου
  • Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών
  • Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας - Πιστοποίηση
  • Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους
  • Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση - 3D Printing

Σύνολο: 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο: 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο