Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται σ ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄εξάμηνο.

 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο (κοινά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις)

 • Στατιστική για Επιχειρήσεις (6 ECTS)
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Δικαίου Εμπορικών Εταιριών (6 ECTS)
 • Εταιρική Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)
 • Λογιστική 1 (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο (κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής)

 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις (6 ECTS)
 • Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα (6 ECTS)
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (6 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS)
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο (κατεύθυνση Λογιστικής)

 • Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
 • Λογιστική (6 ECTS) 
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Διαχείριση του Χρήματος, Παράγωγα & Τεχνικές Αντιστάθμισης (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς και Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις (6 ECTS)
 • Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα (6 ECTS)
 • Εσωτερικός Έλεγχος (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο