Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα κατωτέρω στο άρθρο 6, είναι εκατόν είκοσι (120). Με βάση το άρθρο 80 του ν. 4957/2022, ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας δύναται να πραγματοποιείται με μεθόδους σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι του ποσοστού του 50% των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, είτε πραγματοποιούνται διά ζώσης, είτε πραγματοποιούνται με σύγχρονες εξ’ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας, είναι υποχρεωτική

 Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α' Εξάμηνο (Μαθήματα κορμού)

 • Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης (Economics for Management) - 7.5 ECTS
 • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική (Financial and Managerial Accounting) 7.5 ECTS
 • Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods) 7.5 ECTS
 • Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ (Αpplied Topics in Management) 7.5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο (Μαθήματα Κορμού)

 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management) - 7,5 ECTS
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)-  7,5 ECTS
 • Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning) - 7,5 ECTS
 • Επιχειρηματικότητα και Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου (Entrepreneurship and Business Plan Development) - 7,5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

 • Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ (International Management and Marketing) - 7,5 ECTS
 •  Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies) 7.5 ECTS
 • Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Management Control Systems) - 7.5 ECTS
 • Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (Operations Management) 7,5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

 • Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior) - 7,5 ECTS
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (Β2Β Marketing and Sales Management) - 7,5 ECTS
 • Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (International Marketing) - 7,5 ECTS
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital Marketing and social media) - 7,5 ECTS

Σύνολο: 30 ECTS

Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ (e-Commerce and Digital Marketing) - 7,5 ECTS
 • Επιχειρησιακή Επικοινωνία (Corporate Communication) - 7,5 ECTS
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα (Βusiness Intelligence) - 7,5 ECTS
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Αnalysis and Design of Information Systems and e-Business Applications)

Σύνολο: 30 ECTS

Δ’ Εξάμηνο (Όλες οι Κατευθύνσεις)

 • Διαχείριση Αλλαγής (Change Management) - 5 ECTS
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας (Diploma Thesis) - 25 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

(Γενικό Σύνολο: 120 ECTS)

Το σύνολο των μαθημάτων καθενός από τα Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και καθένα από τα διδασκόμενα σε αυτά μαθήματα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Δ’ εξάμηνο περιλαμβάνει ένα μάθημα που αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες και τη διπλωματική εργασία και αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120)

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο