Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound & Music Technologies» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές πλήρους φοίτησης θα παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα εντός τεσσάρων εξαμήνων σπουδών, ενώ διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και, κατά περίπτωση, βιβλιογραφική έρευνα, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν αντιστοιχούν 7.5 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) και το Άρθρο 14 του ν. 3374/2005, ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα, θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. είναι:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου (7,5 ECTS)
  • Προγραμματισμός Εφαρμογών Ήχου (7,5 ECTS)
  • Γενική Ακουστική (7,5 ECTS)
  • Ηχητική Σύνθεση (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

  • Ειδικά Θέματα Ακουστικής (7,5 ECTS)
  • Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση στον Ήχο και τη Μουσική (7,5 ECTS)
  • Ήχος και Κίνηση (7,5 ECTS)
  • Οπτοακουστική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Εκπόνηση-Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο