Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Δ.Π.Μ.Σ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H επιτυχής παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων ή εναλλακτικά επτά (7) μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων. Η σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι αυτή που αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών και συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα, που καταγράφει ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο τον τίτλο του μαθήματος και τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτό.

Α’ εξάμηνο (Υποχρεωτικά)

 • Ενεργειακή Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Αιολικά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση σε κτίρια (7,5 ECTS) 

Β’ εξάμηνο (Υποχρεωτικά)

 • Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής (10 ECTS)
 • Υβριδικά Συστήματα και Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (10 ECTS)
 • Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος (10 ECTS)

Γ’ εξάμηνο (Επιλογή των τριών μαθημάτων ή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής)

 • Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (10 ECTS)
 • Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων (10 ECTS)
 • Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος (10 ECTS)
 • Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 90 ECTS

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο