Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων. Στα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο περιλαμβάνεται η ανάθεση, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Απαιτείται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τουλάχιστον επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη για βιβλιογραφική αναζήτηση τόσο για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διατριβής, όσο και για τη συγγραφή εργασιών που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων. Επίσης, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική, κατόπιν σχετικής έγκρισης του επιβλέποντος καθηγητή.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε 12 θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Όλα οι ΘΕ είναι υποχρεωτικές και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

Α' Εξάμηνο 

 • Διοίκηση λειτουργιών εφοδιαστικής (5 ECTS) 
 • Μεθοδολογία έρευνας (5 ECTS) 
 • Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας (5 ECTS) 
 • Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών (5 ECTS) 
 • Οργάνωση και διοίκηση προμηθειών (5 ECTS) 
 • Συστήματα ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση αποθεμάτων και Συστήματα αποθήκευσης (5 ECTS) 
 • Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα (5 ECTS) 
 • Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική (5 ECTS) 
 • Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα (5 ECTS)
 • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα (5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο