Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος (ανάλογα με την εξειδίκευση που έχει επιλεγεί), καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Περίοδος Α

Βασικά Μαθήματα

 • ​Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων (Conceptual Product Design)
 • Σχεδιασμός Προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ (Computer Aided Design)
 • Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής (Material and Manufacturing Process Selection)

Κατεύθυνση: Συστήματα CAD/CAM

 • ​Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ (Computer Aided Manufacturing - CAM)
 • Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς (Computer programming for Engineers)

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Προϊοντων

 • Έρευνα Αγοράς και ικανοποίηση πελατών (Marketing Research and Customer Satisfaction)
 • Σχεδιασμός Προϊόντων (Product Design)

 

Περίοδος B

Βασικά Μαθήματα

 • ​Προηγμένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ (Advanced Computer Aided Design)
 • Ανάστροφή Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση (Reverse Engineering and Prototyping)
 • Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design)

Κατεύθυνση: Συστήματα CAD/CAM

 • ​Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in Computer Aided Manufacturing)\
 • Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ (Special Topics in Computer Aided Engineering)

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Προϊοντων

 • Διαχείρηση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP - Enterprise Resource Planning)
 • Ολιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων (Holistic Product Design)

 

Περίοδος Γ

 •  Διπλωματική Εργασία

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο