ΟΠΑ Στατιστική
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.

 

Α' Εξάμηνο 

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) (5 ECTS)
 • Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου (Auditing & International Auditing Standards) (5 ECTS)
 • Eντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής απάτης (Detection, Investigation and Prevention of Economic Fraud) (5 ECTS)
 • Στατιστική (Statistics) (5 ECTS)
 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων (Accounting and Auditing of Public Organizations and specific business sectors) (5 ECTS)
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Φορολογική Νομοθεσία (Τax Law) (5 ECTS)
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Hellenic Accounting Standards) (5 ECTS)
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (Cost and Management Accounting) (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial Analysis) (5 ECTS)
 • Ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεων (Consolidated Financial Statements) (5 ECTS)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα