Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. Γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

 

Α' Εξάμηνο

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ (strategic management) (5 ECTS) 
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (5 ECTS) 
 • Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) (5 ECTS) 
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) (5 ECTS) 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) (5 ECTS) 
 • Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) (5 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) (5 ECTS) 
 • Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) (5 ECTS) 
 • Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) (5 ECTS) 

και τρία από τα παρακάτω:

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) (5 ECTS) 
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) (5 ECTS) 
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) (5 ECTS) 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) (5 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS  

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) (30 ECTS) 

Σύνολο 30 ECTS  

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο