Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Επίσης, στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο (δεύτερο έτος), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ερευνητικού χαρακτήρα), η οποία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχή σε φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision Making) (7,5 ECTS)
 • Οικονομικά για στελέχη Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα (Business EconomicsEntrepreneurship) (7,5 ECTS)
 • Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) (5 ECTS)
 • Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations) (5 ECTS)
 • Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)  (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology) (7,5 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) (7,5 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) (5 ECTS)
 • Διοίκηση Αλλαγής (Change Management) (5 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (Project Management) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (60 ECTS)

Σύνολο 60 ECTS 

*Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο