Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων, την πρακτική άσκηση (είναι υποχρεωτική αλλά δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου), καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1st semester

 • Basic principles - Introduction to ultrasonic investigation - 7 ECTS
 • Carotid and vertebrobasilar system - 8 ECTS
 • Abdominal Aortic Aneurysms (ΑAA) & Peripheral Arterial Aneurysms- Visceral Artery Disease - 8 ECTS
 • Upper extremity arterial disease - 7 ECTS
 • Practice - 2 * ECTS

2nd semester

 • Lower extremity arterial occlusive disease (ΑOD) - 8 ECTS
 • Venous thrombosis - Chronic venous disease - 7 ECTS
 • AV fistulas - 7 ECTS
 • US- guided procedures - 8 ECTS
 • Practice - 2 * ECTS

3rd semester

 • MSc Thesis Research Methodology - 30 ECTS

* Δεν λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό της βαθμολογίας

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο