Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν επτά (7) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60) μονάδες ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α' Εξάμηνο 

  • Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό κάλυψη (5 ECTS)
  • Τεχνολογίες Ελέγχου Θερμοκηπίων και Διχτυοκηπίων (5 ECTS)
  • Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού (5 ECTS)
  • Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη (5 ECTS)
  • Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

  • Συστήματα και τεχνολογίες καλλιεργειών εκτός εδάφους (5 ECTS)
  • Αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (5 ECTS)
  • Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων (5 ECTS)
  • Διπλωματική εργασία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου παρουσιολογίου το οποίο υπογράφεται σε κάθε συνάντηση από τον διδάσκοντα και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την περίπτωση της φυσικής παρουσίας στις διαλέξεις, ή με αντίστοιχη ηλεκτρονική καταγραφή στην περίπτωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στην περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και υποχρεούται να το παρακολουθήσει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται πρωινές και απογευματινές ώρες, ανάλογα με το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί δώδεκα 12 εβδομάδες με τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό, να περιοριστεί και μέχρι 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος (3 ώρες/εβδομάδα*12 εβδομάδες/εξάμηνο=36 ώρες/εξάμηνο). Ακόμη, σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από έγκριση της Σ.Τ. παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας για συγκεκριμένο μάθημα σε συντομότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο των 12 εβδομάδων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο