Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), τα οποία μπορούν να προσφέρονται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα, όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS που διανέμονται (30 ECTS) σε καθένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι επιλογής. Τα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να επιβάλουν, κατά περίσταση ή ανά κατηγορία εισακτέων, ειδικούς όρους που να αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων εκ των προσφερόμενων μαθημάτων του μεταπτυχιακού ή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. σε κάθε κατεύθυνση είναι ισοδύναμη με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση επιπλέον τεσσάρων (4) μαθημάτων (πέραν των οκτώ (8) μαθημάτων της κατεύθυνσης), τα οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει από τα προσφερόμενα μαθήματα που ανήκουν στους πίνακες των δύο άλλων κατευθύνσεων.

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών ανά κατεύθυνση είναι η ακόλουθη:

 

Κατεύθυνση Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας
Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Α΄ Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα στη Βιολογία (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση και Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας στην Ιατρική και τη Βιολογία (7,5 ECTS)
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων (7,5 ECTS)
 • Σημασιολογική Αναπαράσταση σε Βιοϊατρικά Δεδομένα (7,5 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Βιο-αισθητήρων (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστική Ανάλυση Βιολογικών Αλληλουχιών (7,5 ECTS)
 • Ψηφιακή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία Ι* (7,5 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 (επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Βιο-ηλεκτρονική (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (7,5 ECTS)
 • Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ (7,5 ECTS)
 • Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (7,5 ECTS)
 • Μοντελοποίηση Βιοϊατρικών Συστημάτων και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (7,5 ECTS)
 • Μοριακή Βιολογία και Γενετική (7,5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Βάσεων Βιολογικών και Ιατρικών Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας στην Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία ΙΙ* (7,5 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (30 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.

 

Κατεύθυνση Πληροφορικής με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση
Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής, Λαμία.

Α΄ Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Ανάλυση Ψηφιακών και Δικτυακών Μέσων (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Ασφαλών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Εικονικού Περιβάλλοντος (7,5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων σε Υλικό (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Προσομοίωσης (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Μάνατζμεντ: Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες και στην Καινοτομία (7,5 ECTS)
 • Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση (7,5 ECTS)
 • Μηχανές αναζήτησης (7,5 ECTS)
 • Ναυτιλιακή Πληροφορική (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένες Τεχνικές Συμπίεσης Video (7,5 ECTS)
 • Ψηφιακά Συμβάντα και Μεθοδολογία Απόκρισης (7,5 ECTS)
 • Ανεξάρτητη Μελέτη Ι* (7,5 ECTS)

 Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού (7,5 ECTS)
 • Ασφαλή Λειτουργικά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Ασφαλής Προγραμματισμός σε C (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (7,5 ECTS)
 • Oικονομικά: Έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και το R & D (7,5 ECTS)
 • Οπτικά Δίκτυα (7,5 ECTS)
 • Προχωρημένα θέματα Βάσεων Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (7,5 ECTS)
 • Συστήματα CAD (7,5 ECTS)
 • Προσομοίωση Μεγάλων Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ*  (7,5 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (30 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

* Στη διάρκεια των δυο αυτών μαθημάτων – ένα για το χειμερινό και ένα για το εαρινό εξάμηνο – ο φοιτητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια ερευνητική εργασία σε συνεργασία με κάποιον διδάσκοντα του μεταπτυχιακού. Ο διδάσκων ενημερώνει με μια μικρή εισήγηση τη συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού για το είδος της έρευνας που θα εκπονηθεί. Στο τέλος του κάθε μαθήματος ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την εργασία και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη συντονιστική επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί.

 

Κατεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση
Έδρα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία.

Α΄ Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Αρχές Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού (7,5 ECTS)
 • Διάδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή και Δυνάμει Περιβάλλοντα Μάθησης (7,5 ECTS)
 • Διδακτική της Πληροφορικής και των Φυσικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Νευροψυχολογίας και Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας (7,5 ECTS)
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (7,5 ECTS)
 • Πολυμεσικές Εφαρμογές και Υπερμέσα στην Εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Στατιστικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)
 • Ψηφιακή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα (7,5 ECTS)

 Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

(επιλέγονται μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS)

 • Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων (7,5 ECTS)
 • Θέματα Προγραμματισμού Η/Υ (7,5 ECTS)
 • Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές και Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού (7,5 ECTS)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών, Υποδομών Δικτύωσης και Εφαρμογών Διαδικτύου (7,5 ECTS)
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Παιδιά και Εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (7,5 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)  (30 ECTS)

Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο