Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. υλοποιείται με την παρακολούθηση δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως μαθημάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται τρεις κατευθύνσεις. Η Α΄ Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη», η Β΄ Κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» και η Γ΄ Κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση». Σε κάθε μια από τις Κατευθύνσεις προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα, όπως περιγράφονται, ανά εξάμηνο παρακάτω.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχεται σε 120 ECTS.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις

 • Βασικά χαρακτηριστικά και μαθησιακές ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (7,5 ECTS)
 • Εκπαίδευση και Αναπηρία (7,5 ECTS)
 • Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις

 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις (7,5 ECTS)
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εφαρμογές σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:  (7,5 ECTS)
  • Στατιστική (Ε)
  • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

 • Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
 • Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (7,5 ECTS)
 • Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ενταξιακή Εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών (7,5 ECTS)

Β΄ Κατεύθυνση Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (7,5 ECTS)
 • Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
 • Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
 • Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • *Πρακτική Άσκηση (20 ή 30 ECTS)
 • *Μεταπτυχιακή Εργασία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

*Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά πρακτική άσκηση και να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ανάλογα με την παραπάνω επιλογή τους οι μονάδες ECTS διαμορφώνονται ως εξής:
Α΄ Επιλογή: Πρακτική Άσκηση + Διπλωματική Εργασία = 20 μονάδες ECTS (Πρακτική Άσκηση) + 10 μονάδες ECTS (Διπλωματική Εργασία) = 30 μονάδες ECTS
Β΄ Επιλογή: Μόνο Πρακτική Άσκηση = 30 μονάδες ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο