Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, διαρκεί 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) και είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης. Απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την εκπόνηση της Διπλωματικής, οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές: έρευνα σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ερευνητικά κέντρα ή πρακτική κατάρτιση δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη της αγοράς σε συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς, αναπτύσσοντας συνεργασίες σε εξειδικευμένα projects. Η επίβλεψη κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή πραγματοποιείται από Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί τη γενική πορεία προόδου τους καθόλη τη διάρκεια σπουδών και τους βοηθά στην αντιμετώπιση τυχόν εκπαιδευτικών και ερευνητικών προκλήσεων.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (8 ECTS)
  • ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (8 ECTS)
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (7 ECTS)
  • ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ     

  • ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (8 ECTS)
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (8 ECTS)
  • ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (7 ECTS)
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ     

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο