Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου - Γενετική Συμβουλευτική» περιλαμβάνει 9 (εννέα)  μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης, παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η συμπλήρωση 60 εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS),

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΜΣ είναι η ακόλουθη:

Α΄ έτος: Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (5), Σύνολο διδακτικών ωρών 180, σύνολο ECTS 30

  1. Μοριακή Γενετική Ι  (36 ώρες, ECTS:6)                                    
  2. Γενετική Βάση Μονογονιδιακών Νοσημάτων (36 ώρες, ECTS:6)
  3. Γενετική του Καρκίνου Ι (36 ώρες, ECTS:6)
  4. Μεθοδολογία της Έρευνας (36 ώρες, ECTS:6)
  5. Βιοστατιστική (36 ώρες, ECTS:6)

Α΄ έτος: Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (4) και Διπλωματική Εργασία, Σύνολο διδακτικών ωρών 180, Σύνολο ECTS 30

  1. Μοριακή Γενετική ΙΙ (36 ώρες, ECTS:6)
  2. Γενετική Βάση Πολυπαραγοντικών Παθήσεων (36 ώρες, ECTS:6)
  3. Γενετική του Καρκίνου ΙΙ  (36 ώρες, ECTS:6)
  4. Εργαστήριο: Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής I-II (24 ώρες, ECTS:4)
  5. Διπλωματική Εργασία: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  (48 ώρες επίβλεψη, ECTS:8

Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών

Κάθε εξάμηνο μαθημάτων διαρκεί τουλάχιστον δώδεκα (12) πλήρεις εβδομάδες. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος ανά εξάμηνο διαρκεί 36 ώρες και γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις των διδασκομένων μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών κατά την επιλογή του διδάσκοντος και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα.

Απουσία πέραν του 30% σε διαλέξεις και εργαστήρια καθώς και η μη έγκυρη παράδοση των εργασιών οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και μπορεί να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, αξιοποιώντας την σχετική πλατφόρμα που παρέχει το ΠΘ, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 35% του συνόλου των μαθημάτων.

Οι Διδάσκοντες υποχρεούνται να παίρνουν παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες παρουσιών κατατίθενται στη Γραμματεία.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο