Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60).

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής (Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]). Η διάρθρωση του προγράμματος και οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές τους μονάδες (ECTS), παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Οικονομικά Ενέργειας Energy Economics (7,5 ECTS)
  • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Power System Analysis (7,5 ECTS)
  • Διεσπαρμένη Παραγωγή Distributed Generation (7,5 ECTS)

Και ένα από τα παρακάτω:

  • Τεχνητή Νοημοσύνη σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Artificial Intelligence in Power Systems (7,5 ECTS)
  • Τηλεπικοινωνίες σε Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας Telecommunications in Smart Grids (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Deregulation of the Electricity Market (7,5 ECTS)
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (15 ECTS

Και ένα από τα παρακάτω: 

  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Ευφυών Ηλεκτρικών Δικτύων Design and Operation of Smart Grid Power Systems (7,5 ECTS)
  • Μετρήσεις, Έλεγχος και Ηλεκτρονικά Ισχύος Measurements, Control and Power Electronics (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα