Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Το Δ.Π.Μ.Σ. στην «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ’ ) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να επιτρέψει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Δ.Π.Μ.Σ. σε έξι (6) εξάμηνα. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, ο Φοιτητής θα έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο (από τα τέσσερα μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο) για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία του STEM, Υπολογιστική Παιδαγωγική (10 ECTS)
 • Βασική σχεδίαση υλικού και υπολογιστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμματισμού/εφαρμογών στην Εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Ψηφιακά Αντικείμενα και Αποθετήρια- Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα (5 ECTS)

Β’ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (5 ECTS)
 • Αναπτυξιακές Πλατφόρμες, Ρομποτική και ΙoΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (15 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση (5 ECTS)
 • STEM και Τέχνη (5 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis (30 ECTS)

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων: 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο