Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει: (α) την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και (β) την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, συστήνεται η παρακολούθηση σεμιναρίων σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις του Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που οργανώνονται από το πρόγραμμα.

Χρονική Διάρκεια: Το Π.Μ.Σ. ΔΕΑL διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος με πλήρη παρακολούθηση είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο (1ο)

 • Μέθοδοι και Εργαλεία Βελτιστοποίησης (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Συστημάτων Παραγωγής - Αποθεμάτων (7,5 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - Logistics (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Logistics (7,5 ECTS)
 • Σεμινάρια - Επισκέψεις  (0 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)

B’ Εξάμηνο (2ο)

 • Προσομοίωση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (7,5 ECTS)
 • Αλγόριθμοι Δικτύων Μεταφορών - Logistics (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (7,5 ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS)
 • Σεμινάρια - Επισκέψεις  (0 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)


Γ’ Εξάμηνο (3ο)

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Υποσύνολο ECTS: (30 ECTS)

Γενικό Σύνολο ECTS: 90

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το ΠΜΣ ΔΕΑL δεν έχει ειδικεύσεις/κατευθύνσεις.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο