Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση προφορική ή γραπτή σε ορισμένα μαθήματα, ή την παρουσίαση απαλλακτικής εργασίας σε άλλα μαθήματα σύμφωνα με την κρίση των διδασκόντων και την υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η διάρθρωση του προγράμματος και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι η ακόλουθη:

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

  • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων - Project Management (7,5 ECTS)
  • Χωρικός Σχεδιασμός και Μεταφορές (7,5 ECTS)
  • Σύγχρονες και Καινοτόμες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κυκλοφορίας (7,5 ECTS)
  • Σύγχρονες Τεχνικές Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συγκοινωνιακών Έργων σε Αστικό και Ημι-Αστικό Περιβάλλον (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)

  • Εμπορευματικές Μεταφορές και Logistics (7,5 ECTS)
  • Εφαρμοσμένες Στατιστικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)
  • Αξιολόγηση Έργων - Project Appraisal (7,5 ECTS)
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Υποδομών, Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Εργοταξίων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, ενώ εναλλακτικά μπορεί να είναι η αγγλική.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα