Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά εξήντα (60) και κατανέμονται στα εξάμηνα ενδεικτικά ως κάτωθι:

Πιο συγκεκριμένα:

A' εξάμηνο:

  1. Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών (7,5 ECTS)
  2. Δίκτυα Επικοινωνιών (7,5 ECTS)
  3. Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Αισθητήρων  (7,5 ECTS)
  4. Μεταπτυχιακή Διατριβή (συνεχίζεται και στο επόμενο εξάμηνο) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

B' εξάμηνο:

  1. Ασύρματες Επικοινωνίες  (7,5 ECTS)
  2. Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά  (7,5 ECTS)
  3. Τεχνολογίες για Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας  (7,5 ECTS)
  4. Μεταπτυχιακή Διατριβή (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας προβλέπεται να έχει διάρκεια δύο εξαμήνων (σύνολο 15 ECTS). Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει από τα προτεινόμενα από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού θέματα.

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο