Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Economic Strategy
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά εξήντα (60) και κατανέμονται στα εξάμηνα ενδεικτικά ως κάτωθι:

 

Α' Εξάμηνο 

  • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (7,5 ECTS)
  • Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών (7,5 ECTS)
  • Δίκτυα Επικοινωνιών (7,5 ECTS)
  • Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα Αισθητήρων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

  • Μεταπτυχιακή Διατριβή (15 ECTS)

Και δύο από τα παρακάτω: 

  • Ασύρματες Επικοινωνίες (7,5 ECTS)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά (7,5 ECTS)
  • Τεχνολογίες Μετάδοσης για Σύγχρονα και Μελλοντικά Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (7,5 ECTS)
  • Σύγχρονα και Μελλοντικά Δίκτυα Επικοινωνιών (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα