Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μεταπτυχιακά μαθήματα. Τα οκτώ (8) από αυτά είναι βασικά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και παρέχονται κατά τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον, στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο. Επίσης απαιτείται και η εκπόνηση πρωτότυ− πης Διπλωματικής Εργασίας στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου.Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Β. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες ΕCTS. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS ορίζονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Digital Signal Processing)6 ECTS
 2. Ψηφιακές Επικοινωνίες (Digital Communications) 6 ECTS
 3. Ασύρματες Επικοινωνίες (Wireless Communications) 6 ECTS
 4. Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα (Introduction to Embedded Systems) 6 ECTS
 5. Ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό από τα:
 • Μάνατζμεντ Προγραμμάτων (Project Management) 6 ECTS
 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 1. Συστήματα και Τεχνικές Ασυρμάτων Επικοινωνιών (Wireless Communication Systems & Techniques)
 2. Λογισμικό Σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων (Design Software for Embedded Systems) 6
 3. Γλώσσες περιγραφής Υλικού και Συστοιχίες Προγραμματιζόμενων Πυλών (VHDL & FPGAs) 6
 4. Έλεγχος Υλοποίησης και Προτυποποίηση Ασύρματων Ενσωματωμένων Συστημάτων (Validation and Prototyping of Wireless Embedded Systems) 6 ECTS
 5. Ένα κατ’επιλογήν υποχρεωτικό από τα:
 • Διαχείριση και Κανονισμοί Ραδιο−Φάσματος (Radio Spectrum Management and Regulations) 6 ECTS
 • Σχεδίαση Ραδιοσυστημάτων Λογισμικού και Γνωσιακών (Software Radio and Cognitive Radio Design) 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο