Το Πρόγραμμα Σπουδών στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Στο δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Τέλος το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ−ECTS.

1ο Εξάμηνο Σπουδών

 • Κοινωνική Καινοτομία (9 ECTS)
 • Οικονομικά της Ανάπτυξης (5 ECTS)
 • Διοίκηση και Συμμετοχικές πολιτικές (6 ECTS)
 • Κοινωνική Οικονομία (5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας (6 ECTS)


2ο Εξάμηνο Σπουδών

 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Καινοτομία (6 ECTS)
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ολιστικά Στρατηγικά Σχέδια (5 ECTS)
 • Ανάλυση Κοινωνικού Αντίκτυπου (6 ECTS)
 • Οικονομία του Πολιτισμού (6 ECTS)
 • Αγορά Εργασίας και Ανάπτυξη (6 ECTS)

3o Εξάμηνο Σπουδών

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (30ECTS)

Στο τρίτο (3ο) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων των δύο (2) πρώτων εξαμήνων. Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Δ.ΠΜΣ. Η Γραμματεία του Δ.ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική ή άλλη γλώσσα γνωστή στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο