Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων εκ των οποίων επτά (7) είναι υποχρεωτικά και ένα (1) είναι επιλογής, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο εδώ.
Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) διαλέξεις, με εξ αποστάσεως μεθόδους. Μέρος των διαλέξεων κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στις κτιριακές υποδομές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιθυμούν και με παράλληλη εξ αποστάσεως παρακολούθηση για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιλέξουν.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο).

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄Εξάμηνο Σπουδών      

 • Πολιτικές Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων και Προγραμμάτων για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (8 ECTS)
 • Στρατηγική διοίκηση φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (7 ECTS)
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (7 ECTS)
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων (8 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30

Β΄Εξάμηνο Σπουδών            

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Διαχείριση της αλλαγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (8 ECTS)
 • Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (6 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης (8 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Σύνταξη και Διαχείριση Προϋπολογισμού (8 ECTS)
 • Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (6 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης (8 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (8 ECTS)
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (8 ECTS)
 • Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (6 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής άλλης ειδίκευσης (8 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30

Θερινή περίοδος

 • Διπλωματική Εργασία (15 ECTS)

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 15

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο