Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κάθε φοιτητής που επιλέγεται για το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει μία ερευνητική περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών στην οποία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει. Ο φοιτητής παρακολουθεί 4 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 1ο εξάμηνο και 4 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 2ο εξάμηνο από τα προσφερόμενα. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο κάθε φοιτητής επιλέγονται με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή του. Κατά το 3ο εξάμηνο ο φοιτητής εκπονεί ερευνητική διπλωματική εργασία.

Για πρόσβαση σε παλαιότερους οδηγούς και κανονισμούς σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή τη σελίδα.

Κατάλογος μαθημάτων

Τα μαθήματα που μπορούν να προσφέρονται ανά εξάμηνο φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν. Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Α’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή

 • Αρχιτεκτονική λογισμικού (7.5 ECTS)
 • Γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός (7.5 ECTS)
 • Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (7.5 ECTS)
 • Επιχειρηματικά μοντέλα (7.5 ECTS)
 • Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας (7.5 ECTS)
 • Θέματα πληροφοριακών συστημάτων (7.5 ECTS)
 • Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο (7.5 ECTS)
 • Πολιτισμική πληροφορική (7.5 ECTS)
 • Τεχνικές προσομοίωσης διακριτών συστημάτων  (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

B’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (7.5 ECTS)
 • Ανάπτυξη περιεχομένου εφαρμογών & παιχνιδιών (7.5 ECTS)
 • Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα Αισθητήρων (7.5 ECTS)
 • Ευφυείς Πόλεις (7.5 ECTS)
 • Θέματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσης (7.5 ECTS)
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (7.5 ECTS)
 • Σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη είτε ενός διδάσκοντος του Π.Μ.Σ. είτε ενός ή καθηγητή ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με συναφές αντικείμενο προς τις περιοχές που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. Μπορείτε να ανατρέξετε στον ενδεικτικό κατάλογο στελεχών του Τμήματος με αντικείμενο συναφές προς τις περιοχές που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι είτε η Αγγλική (προτιμητέα) είτε η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο