Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κάθε φοιτητής που επιλέγεται για το Π.Μ.Σ. προσδιορίζει μία ερευνητική περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών στην οποία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει. Ο φοιτητής παρακολουθεί 4 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 1ο εξάμηνο και 4 μαθήματα εξειδίκευσης κατά το 2ο εξάμηνο από τα προσφερόμενα. Τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο κάθε φοιτητής επιλέγονται με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή του. Κατά το 3ο εξάμηνο ο φοιτητής εκπονεί ερευνητική διπλωματική εργασία.

Για πρόσβαση σε παλαιότερους οδηγούς και κανονισμούς σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή τη σελίδα.

Κατάλογος μαθημάτων

Ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του προγράμματος (ιστορία, επιστημονικό πεδίο, σκοπός, προοπτικές), το πρόγραμμα μαθημάτων, τις κατηγορίες των μαθημάτων, τις Πιστωτικές Μονάδες με βάση το European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών και ανά ειδίκευση (εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία ειδικεύσεις), το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., τα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ., το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ., την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και διεξαγωγής του προγράμματος και τη γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή

 • Αρχιτεκτονική λογισμικού (7.5 ECTS)
 • Γραμμικός και μη γραμμικός προγραμματισμός (7.5 ECTS)
 • Διαχείριση μεγάλων δεδομένων (7.5 ECTS)
 • Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο (7.5 ECTS)
 • Ερευνητικά θέματα στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) (7.5 ECTS)
 • Επιχειρηματικά μοντέλα (7.5 ECTS)
 • Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας (7.5 ECTS)
 • Θέματα πληροφοριακών συστημάτων (7.5 ECTS)
 • Πολιτισμική πληροφορική (7.5 ECTS)
 • Τεχνικές προσομοίωσης διακριτών συστημάτων  (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

B’ εξάμηνο: Επιλογή 4 μαθημάτων από 7 διαθέσιμα, με εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (7.5 ECTS)
 • Ανάπτυξη περιεχομένου εφαρμογών & παιχνιδιών (7.5 ECTS)
 • Επιχειρηματικά μοντέλα (7.5 ECTS)
 • Ευφυείς Πόλεις (7.5 ECTS)
 • Θέματα διαχείρισης δεδομένων και γνώσης (7.5 ECTS)
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (7.5 ECTS)
 • Σχεδίαση ψηφιακών παιχνιδιών (7.5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ’ εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

 • Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη είτε ενός διδάσκοντος του Π.Μ.Σ. είτε ενός ή καθηγητή ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με συναφές αντικείμενο προς τις περιοχές που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. Μπορείτε να ανατρέξετε στον ενδεικτικό κατάλογο στελεχών του Τμήματος με αντικείμενο συναφές προς τις περιοχές που θεραπεύει το Π.Μ.Σ.

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι γραμμένη κατά προτίμηση στην Αγγλική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική. Παρέχεται η δυνατότητα να είναι γραμμένη στην Ελληνική, περιλαμβάνοντας μία εκτεταμένη περίληψη στην Αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο