Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

α. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (MΔΕ) περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία που ισοδυναμεί με 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και μεταπτυχιακή εργασία που ισοδυναμεί με 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο σε συνεργασία με κάποιο καθηγητή ή σε διαφορετική περίπτωση αυτός ορίζεται από τη Διεύθυνση του ΠΜΣ. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν έξι μαθήματα υποχρεωτικά στο πρώτο και έξι στο δεύτερο εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία.

β. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων, εργαστηριακών μαθημάτων και μαθημάτων με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση είναι επαρκής εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή/τριας δεν υπερβαίνει το 25% της συνολικής διάρκειας κάθε μαθήματος. Για ειδικούς λόγους, το ποσοστό των απουσιών μπορεί ν’ αυξηθεί. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να τεκμηριώνονται με ενυπόγραφο σημείωμα του φοιτητή προς τη Γραμματεία συνοδευόμενο με επαρκή δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται το αργότερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα από την επιστροφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα και επ’ αυτών αποφαίνεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ. γ. Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών/ τριών τα μαθήματα στο ΠΜΣ θα διεξάγονται τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη (4 ECTS)
 • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής (6 ECTS)
 • Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα (5 ECTS)
 • Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (4 ECTS)
 • Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (6 ECTS)
 • Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη (4 ECTS)
 • Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες (5 ECTS)
 • Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο (6 ECTS)
 • Μορφές θεάματος (4 ECTS)
 • Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (6 ECTS)
 • Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο