Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες κ.λπ.

2. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ., διδασκαλία και εξέταση μαθημάτων, ανάθεση υποβολή και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών) πραγματοποιούνται στο χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

3. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο.

4. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 312 ώρες μαθημάτων συνολικά, οι οποίες κατανέμονται σε 156 ανά εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά εξάμηνο). Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα, του Τμήματος Φιλολογίας ή άλλων, ως προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση της Σ.Ε. που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.

5. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες-ECTS) και την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες-ECTS).

Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών προκύπτει από:

Α. Διπλωματική εργασία (40%)
Β. Μαθήματα (60%) Συγκεκριμένα: τελικός βαθμός του Μ.Δ.Σ. = βαθμός διπλωματικής εργασίας x 0.4 + μέσος όρος μαθημάτων x 0.6

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Θεματικός Άξονας: Ποίηση)

 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία-Μεθοδολογία Έρευνας-Χρήση Λογισμικού (8 ECTS)
 • Επική ΠοίησηΑλεξανδρινοί Γραμματικοί, Σχολιαστές του Ομήρου (8 ECTS)
 • Αττική Τραγωδία (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης) (8 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Θεματικός Άξονας: Πεζογραφία)

 • Αρχαία Ελληνική ΙστοριογραφίαΤο Ύφος του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου (8 ECTS)
 • Αττική Ρητορεία (8 ECTS)
 • Θέματα ΠαπυρολογίαςΠαλαιογραφίας (8 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Κατάλογος μαθημάτων επιλογής

1. 13ΦΕ01: Λυρική Ποίηση (6 ECTS) ή
2. 13ΦΕ02: Αττική Κωμωδία (Αριστοφάνης-Μέση Κωμωδία-Μένανδρος) (6 ECTS) [προσφέρονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών]
3. 13ΦΕ03: Πρόσληψη της Αρχαίας Ελλάδας στη Ρώμη (6 ECTS) ή
4. 13ΦΕ04: Θέματα Ύστερης Αρχαιότητας (6 ECTS) [προσφέρονται στο Β’ εξάμηνο σπουδών]

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β' «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών (6 ECTS)
 • Σύνδεση παλαιότερων περιόδων της νεοελληνικής γλώσσας με νεότερες (Ιστορία της Γλώσσας) (8 ECTS)
 • Ζητήματα Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας: Λογοτεχνία, τέχνη και ψυχανάλυση (8 ECTS)
 • Αξιοποίηση ηλεκτρονικών πόρων στη Νεοελληνική Φιλολογία - Digital Humanities (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας και συγκρότηση ταυτοτήτων (8 ECTS)
 • Ζητήματα εκδοτικής νεοελληνικών κειμένων. Αρχεία Νεοελλήνων Λογοτεχνών (6 ECTS)
 • Γλώσσα και Υπολογιστές: Ηλεκτρονική λεξικογραφία (8 ECTS)
 • Ζητήματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Πολιτισμικής Κριτικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες μαθημάτων άλλης ειδίκευσης του ίδιου προγράμματος ή μαθημάτων από άλλα Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο