Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση, εργαστηριακές ασκήσεις και Πρακτική Άσκηση. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά, επιλογής ή ειδίκευσης, καθώς και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔΕ, η συγγραφή της οποίας μπορεί γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του (Δ.Μ.Σ.) ανέρχεται σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο και ανά ειδίκευση, παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω.

 

Ειδίκευση: Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Α Εξάμηνο

 • Αναλυτικές Μέθοδοι (6 ECTS)
 • Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (6 ECTS)
 •  Πληροφοριακά Συστήματα Logistics (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Υπολογιστικά Εργαλεία Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων (6 ECTS)
 • Κοστολόγηση Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Διαχείριση Αποθεμάτων (6 ECTS)
 • Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (6 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Σύνολο 30 ECTS 

Β Εξάμηνο

 • Προμήθειες και Εφοδιασμός (6 ECTS)
 • Διοίκηση Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων (6 ECTS)
 • Μεταφορές & Συστήματα Διανομής (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Zero Waste Management and Circular Economy (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
 • Προηγμένα Συστήματα ERP στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εφαρμογές με το SAP (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντικά Πρότυπα & Πιστοποιήσεις (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (12 ECTS)

και τρία από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (6 ECTS)
 • Συστήματα Industry 4.0 (6 ECTS)
 • Συντήρηση Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων (6 ECTS)
 • Ανθρωπιστική Εφοδιαστική Αλυσίδα (6 ECTS)
 • Αστικά (Urban-City-Last MIle) Logistics (6 ECTS)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διοίκησης Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Βιώσιμες & Παγκοσμιοποιημένες Εφοδιαστικές Αλυσίδες (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Ειδίκευση: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)

Α Εξάμηνο

 • Οικονομικά Ενέργειας και Περιβάλλοντος (6 ECTS)
 • Δομή, Λειτουργία & Μετάβαση του Ενεργειακού Συστήματος (6 ECTS)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Κλιματική Αλλαγή & Βιωσιμότητα (6 ECTS) 
 • Υπολογιστικά Εργαλεία Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων (6 ECTS) 
 • Διοίκηση Έργων (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

Σύνολο 30 ECTS 

Β Εξάμηνο

 • Ενεργειακή & Κλιματική Πολιτική (6 ECTS)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης (6 ECTS)
 • Zero Waste Management & Circular Economy (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Περιβαλλοντικά Πρότυπα & Πιστοποιήσεις  (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα  (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ποιότητας & Κινδύνων  (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων) (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (12 ECTS)
 • Αγορές Ενέργειας & Ρύθμιση/ Energy Markets & Regulation (6 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Εναλλακτικά Καύσιμα και Εφαρμογές Power to X (6 ECTS)
 • Συντήρηση Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων (6 ECTS)
 • Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων (6 ECTS)
 • Συστήματα Industry 4.0  (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Ειδίκευση: Διοίκηση Έργων (Project Management)

Α Εξάμηνο

 • Διοίκηση Έργων (6 ECTS)
 • Κοστολόγηση Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (6 ECTS)
 • Διοίκηση Καινοτομίας & Ανάπτυξης Προϊόντων (6 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6 ECTS)
 • Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση & Επιχειρηματικότητα (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων (6 ECTS)
 •  Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Εισαγωγική Δραστηριότητα Εξαμήνων)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας και Επιχειρηματική Αναλυτική (6 ECTS)
 • Προμήθειες και Εφοδιασμός (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ Εξάμηνο

 • Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (6 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (12 ECTS)
 • Ευέλικτη Διοίκηση Έργων (6 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Έργων στη Πράξη (6 ECTS)
 • Συστήματα ERP στη Διοίκηση Έργων–Εφαρμογές με το SAP (6 ECTS)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διοίκησης Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Κλιματική Αλλαγή & Βιωσιμότητα (6 ECTS)
 • Συστήματα Industry 4 (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο